26 01 2021

Τμ. Τελωνείων: Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη επένδυσης στη χρήση τεχνολογίας

Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη επένδυσης στη χρήση της τεχνολογίας από τα Τελωνεία, όπως η ηλεκτρονική επικοινωνία σε κάθε επίπεδο, για την επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού και για τους ελέγχους, στο πλαίσιο για αύξηση της αποτελεσματικότητας αλλά και της διευκόλυνσης του εμπορίου, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Hμέρας Τελωνείων 2021, το Τμήμα Τελωνείων.

Σημειώνει ότι τα Τελωνεία καλούνται να επενδύσουν στη χρήση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, σε νέο εξοπλισμό για ελέγχους και στη χρήση νέων τεχνολογιών για να επηρεάσουν θετικά τη συνολική απόδοσή τους, για ανανέωση.

Όπως αναφέρει, το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Τελωνείων έχει θέμα «Τα Τελωνεία ενισχύουν την ανάκαμψη, την ανανέωση και την προσαρμοστικότητα για μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού» και τα Τελωνεία αναμένεται να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την παγκόσμια πανδημία και να υποστηρίξουν την κοινωνία και τις επιχειρήσεις ενισχύοντας την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, με ενδυνάμωση της συνεργασίας και με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, θέτοντας παράλληλα τον άνθρωπο στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.

Το Τμήμα Τελωνείων υπογραμμίζει ότι υιοθετεί το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και εντείνει τις προσπάθειες και τις δραστηριότητες που στοχεύουν «στην ενίσχυση της ανάκαμψης, ανανέωσης και προσαρμοστικότητας για μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού» στην Κύπρο.

Σημειώνει ότι τα Τελωνεία, με την παρουσία τους στα σημεία εισόδου και εξόδου των χωρών, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η οικονομική επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις υπήρξε τεράστια με πολλές αρνητικές συνέπειες στην αλυσίδα εφοδιασμού και το ογκώδες έργο για την ανάκαμψη δεν μπορεί να αναληφθεί από ένα και μόνο παράγοντα αλλά χρειάζεται να συνεργαστούν πολλοί μαζί, ειδικά όσοι βρίσκονται στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και γενικά σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου των χωρών.

Τα Τελωνεία έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο και καλούνται να εφαρμόσουν σωστά πρότυπα τελωνειακών διαδικασιών για τις νέες τάσεις εμπορίου, περιλαμβανομένου του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου που με την πανδημία έχει κατά πολύ διογκωθεί, και να συνεργαστούν στενά με άλλες κυβερνητικές αρχές και με τον επιχειρηματικό κόσμο, για θέματα ασφάλειας αλλά και για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η κρίση της πανδημίας και η αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα επιβάλλουν στα Τελωνεία να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους, να βελτιώσουν τη διοικητική ικανότητά τους, διατηρώντας τις βασικές αρχές τους όπως η ακεραιότητα, η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα, o επαγγελματισμός, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία για ένα καλό κλίμα που θα επιτρέπει την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για ανάκαμψη και περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και ευημερία των πολιτών.Archives →
Επαφές:
Κύπρος. Γραφείου αντιπροσωπείας στη Λευκωσία.
Μπουμπουλίνας 1, Γραφείο 31, 3ος όροφος, 1060, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.:. +357 22757521
Τηλ.:. +357 22757568
Τηλ.:. +357 96431242
Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Παρ 10:00 - 18:00
close

Γράψτε μια επιστολή προς IBFS (Κύπρος)

το όνομά σας *
E-mail *
τηλέφωνο *
Αντικείμενο της επιστολής *