Ώθηση στα έσοδα των τραπεζών, δίνουν οι απανωτές αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δεύτερη ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών για το εννεάμηνο του 2022, δείχνει ότι οι τράπεζες καταγράφουν σημαντική αύξηση των εσόδων από τόκους.

Τα καθαρά έσοδα της Τρ. Κύπρου παρουσιάζουν αύξηση 5% και της Ελληνικής 7%.

Η Τράπεζα Κύπρου επεσήμανε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων ότι η διάρθρωση του ισολογισμού του Συγκροτήματος το θέτει σε ευνοϊκή θέση για την αύξηση των επιτοκίων, διευκολύνοντας την άμεση αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση για τα επιτόκια, ο στόχος για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 αναβαθμίζεται και τώρα αναμένεται να υπερβούν τα €350 εκατ.

Το 2023, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να είναι σημαντικά ψηλότερα σε σύγκριση με το 2022, επιδεικνύοντας την ταχύτερη και γρηγορότερη επανατιμολόγηση δανείων και ρευστών διαθεσίμων, τα οποία θα αντισταθμιστούν εν μέρει από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, τη σταδιακή αύξηση του κόστους των καταθέσεων από το 2023 και τη σταδιακή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων, ως προς τις εμπρόθεσμες καταθέσεις.

Η χρηματοοικονομική επίδοση της Ελληνικής Τράπεζας το 2023 και το 2024 θα επωφεληθεί από τα αυξημένα επιτόκια, τα οποία αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους, περισσότερα από περίπου €150 εκατ. σε ετήσια βάση για το 2023 και το 2024, σε σύγκριση με το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2021.

Η Ελληνική αναφέρει ότι η αύξηση των επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα έσοδα από τόκους λόγω της δομής του ισολογισμού, τονίζοντας ότι με €5,2 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, της επιτρέπει να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την HB, η αύξηση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως από το θετικό αντίκτυπο ύψους €13,9 εκατ. από το δανεισμό σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs), ύψους €2,3 δισ. και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες μετά από μεταβολές στα επιτόκια που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ.

Αυξημένα και άλλα έσοδα

Όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες της Τρ. Κύπρου, καταγράφουν αύξηση 11% και της Ελληνικής 32%.

Τα καθαρά έσοδα της Τρ. Κύπρου παρουσιάζουν αύξηση 10%, ενώ τα καθαρά έσοδα της Ελληνικής αύξηση 9%.

Όσον αφορά στα έξοδα, στην Τρ. Κύπρου παρουσιάζεται μείωση 1% και στην Ελληνική Τράπεζα αύξηση 10%.

Πορεία προβλέψεων

Όσον αφορά τις προβλέψεις της Τρ. Κύπρου μειώθηκαν στα €59 εκατ., από €76 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

Για την Ελληνική, oι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθαν σε €12,1 εκατ. (αναστροφή) για την εννιαμηνία του 2022, σε σύγκριση με €44,4 εκατ. (χρέωση) για την εννιαμηνία του 2021.

Η κάλυψη των προβληματικών δανείων με επισφάλειες βρίσκεται σε σχετικά ψηλό επίπεδο και στις δύο τράπεζες, φτάνοντας το 60% για την Τρ. Κύπρου και στο 70% για την Ελληνική.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τρ. Κύπρου μειώθηκε στο 4,5%, από 12,4% το 2021 και της Ελληνικής στο 3,8%, από 3,6%.

Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν κεφάλαια που υπερβαίνουν τα εποπτικά όρια.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για την Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε 14,2%, από 15,1% και της Ελληνικής σε 19,1%, από 19,3%.

Όσον αφορά το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τρ. Κύπρου ανέρχεται στο 19,1%, από 21,4% και της Ελληνικής στο 20,8%, από 21,7%.

Κέρδη για Ελληνική, ζημιές για BOCH

Η Ελληνική ανακοίνωσε την Τετάρτη αυξημένα κέρδη για το εννεάμηνο του 2022 λόγω βελτιώσεων στις επιδόσεις εσόδων και την αναστροφή ορισμένων ζημιών απομείωσης.

Τα κέρδη της ανήλθαν στα €76,4 εκατ., από κέρδη €21 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

Η Τρ. Κύπρου ανακοίνωσε ζημιές €9 εκατ. για το εννεάμηνο του 2022, έναντι κερδών €20 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, λόγω του κόστους του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

Εάν δεν περιληφθεί το κόστος που ανήλθε στα €101 εκατ., η τράπεζα καταγράφει κέρδη €109 εκατ.

Επαφές:
Κύπρος. Γραφείου αντιπροσωπείας στη Λευκωσία.
Γιάννου Κρανιδιώτη & Πάργας 9, Γραφείο 102, 1ος όροφος
Τηλ.:. +357 22377311
Τηλ.:. +357 99964172
Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Παρ 10:00 - 18:00

Συνεργάτες:

επιλέξτε χώρα
Bestellservice
Durch das Ausfüllen dieses Formulars stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu
To guarantee the best user experience, our website uses cookies.
You can read our privacy policy

 I understand, close